+86-579-86358770sales@cgdq.cc

رده محصول

زهکشی لوله جاده سطح فرو نشست

امکان دیروز منعکس کننده، Guang سقوط مردان وای خیابان منطقه Xicheng راه وسط پیاده رو، پس از روزنامه نگاران در صحنه به پکن زهکشی گروه وارد و پکن شرکت آب لوله کشی تعمیر کار رخ داده است.

صبح دیروز صبح پکن خبرنگاران به صحنه آمد دیدم محل سقوط در طرف شرق جاده واقع شده است، احداث حدود 8 متر طول، 3 متر عرض، تمام آثار عرض چپ و راست "بیرون زده" شکل باریک نمایش لبه کمربند طولانی نیز ساخته شده است. مورد 30 امدادگران و نجات 7 تجهیزات کار سخت است.